Projekty - Terminale MULTIMODALNE

Terminale MULTIMODALNE

W najbliższym kwartale Grupa Waimea planuje rozpocząć budowę pierwszych terminali multimodalnych dla ładunków przewożonych w różnych kombinacjach:

- transport kołowy i transport lotniczy
- transport kołowy i transport morski
- transport kołowy i transport kolejowy.

Projektowane przez nas budynki terminali multimodalnych spełniają wszystkie wymagania niezbędne do organizacji przeładunku w danej lokalizacji. Nasze obiekty będą posiadały specjalne magazyny przeznaczone do przechowywania towarów wysokowartościowych, a także chłodnie i mroźnie. Terminale cargo zlokalizowane w obrębie lotnisk będą wyposażane w urządzenia do kontroli rentgenowskiej ładunków i przesyłek towarowych. W budynkach będą funkcjonowały także wysokiej klasy klimatyzowane pomieszczenia biurowe dla potrzeb spedytorów, agencji celnych, urzędów celnych itp.

Terminale multimodalne, jako węzłowe punkty przeładunku towarów i zmiany środków transportu, a także jako miejsca koncentracji działalności usługowej, stają się w ramach międzynarodowych łańcuchów transportowych najkorzystniejszym miejscem lokalizacji funkcji dystrybucyjno-logistycznych. To oferta prostych i niskokosztowych rozwiązań na rynku przewozów krajowych i międzynarodowych. W najbliższej przyszłości sieć terminali multimodalnych może stać się jednym z najważniejszych miejsc przeładunku towarów przewożonych w różnych układach: kolej – statek – samolot – samochód.